Shërbimet

Produktet dhe shërbimet tona

Të gjithë klientët dhe bashkëpunëtorët tanë na dallojnë neve nga të tjerët për shërbimet dhe produktet që ua ofrojmë. Fakti që jemi gjithmonë serioz tregon se ne ju ofrojmë shërbime dhe produkte me garancion, por duke ndenjur gjithmonë të gatshëm për çdo sugjerim dhe nevojë tuajën në sektorin e ventilimit.

 • Prodhimet prej teneqeje

  Janë baza e ventilimit në çdo objekt i cili ka nevojë për qarkullim të ajrit. Cesovent ua ofron këto produkte me kualitet të lartë dhe me dimenzione e dizajne të cilat i përgjigjen ambientit.

 • Gypa fleksibil

  Qarkullimi i ajrit gjithmonë kërkon gypa, të cilët detyrimisht duhet të jenë të izoluar 100% për siguri dhe shërbim të plotë. Kompania jonë ju furnizon gjithmonë me gypa të izoluar dhe me madhësi, të cilat i përshtaten çdo lloji ndërtese.

 • Izolim Oneflex-Armacell

  Për ju jemi munduar të sjellim gjithmonë më të mirën, prandaj si rallë kompani në rrethinën tonë, ne ua ofrojmë izolimet oneflex-armacell, që njihen si izolimet më të sigurta dhe të qëndrueshme.

 • Grila

  Të gjitha objektet moderne përdorin klimatizim qendror, si metodë kryesore për qarkullimin e ajrit në ndërtesë. Këto sisteme përdorin një rrjet të gjerë të kanaleve të ajrit, të cilat nëpërmjet grilave në mënyrë të barabartë bëjnë shpërndajën e ajrit të ftohur në të gjithë ndërtesën.

 • Ventilator

  Të gjitha objektet kanë nevojë për qarkullim të ajrit, por natyrisht se është e pamundur kjo të arrihet pa instalimin e ventilatorëve të cilët shumë lehtë e qarkullojnë ajrin dhe e mbajnë ambientin gjithmonë të freskët.

 • Rekuperator

  Të gjitha objektet kanë nevojë për qarkullim të ajrit, por natyrisht se është e pamundur kjo të arrihet pa instalimin e ventilatorëve të cilët shumë lehtë e qarkullojnë ajrin dhe e mbajnë ambientin gjithmonë të freskët.

 • Kondicioner kanalor

  Përveç kondicinoerëve qendror të zakonshëm, ekzistojnë edhe kondicioner kanalor, të cilët funksionojnë dhe freskojnë ambintin nëpërmjet kanaleve të posaçme, gjë e cila përdoruesve ju siguron praktikitet dhe efikasitet.

Sherbimet